โปรแกรมท่องเน็ต : Mozilla Firefox V.4


...

...
        เมื่อท่องโลกไซเบอร์ความเร็วนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้สิ่งที่เราสนใจคนพบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใน Firefox V.4 นี้ได้มีการเปลี่ยนหน้าตารูปแบบของใหม่หมด จนคุณผู้ใช้รู้สึกว่าจอกว้างขึ้น เร็วขึ้น และปรอดภัยจากไวรัสมายิ่งขึ้น