โปรแกรมท่องเน็ต : RockMelt V.0.9

...
.
          RockMelt ได้ถูกพัฒนามเพื่อสังคมยุคใหม่ SocialNetwork ที่สามารถใช้งานได้อย่างลงตัว ในตอนนี้คงเป็นที่รู้จักว่า Facebook เป็นที่นิยมมากมายถ้าได้โปรแกรมท่องเน็ตดีๆจะช่วยให้เล่นกับเพื่อนๆได้ง่ายยิ่งขึ้น